Multimedia wspierają proces nauczania!

Multimedia (łac. multum + medium) - media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia).

Wśród głównych wymagań stawianych nowoczesnym pomocom dydaktycznych wymienia się : celowość, modelowość, dynamiczność, uniwersalność, przejrzystość budowy, komunikatywność, łatwość obsługi, estetyczność, pomysłowość. Wszystkie te wymagania spełniają pakiety multimedialne i dlatego są one coraz chętniej wykorzystywane przez nauczycieli. Wyniki badań wskazują, iż pozwalają one na skrócenie niezbędnego czasu nauki oraz na lepsze zrozumienie nauczanego materiału. Pozwalają uczącemu na powrót lub powtórzenie dowolnych informacji oraz na dostosowanie tempa dopływu informacji z zewnątrz do swoich indywidualnych możliwości.

Każdy z pakietów multimedialnych powinien uwzględniać elementy takie jak:

 • różnorodność form przekazu (tekst, dźwięk, obraz, film, animacja);

 • strukturyzację treści (uczeń porusza się po pakiecie samodzielnie według założonej struktury);

 • interaktywność (uczeń ma możliwość wyboru zagadnień w trakcie wyszukiwania informacji oraz sprawdzenia swoich osiągnięć);

 • elementy aktywizujące proces uczenia się (uczeń musi wykonywać zadania, rozwiązywać problemy);

 • możliwość zbadania własnych osiągnięć (pakiet zawiera interaktywne testy); estetykę.

Prezentacja multimedialne jest formą wspomagającą proces kształcenia. Pozwala ona na :

 • wzrost skuteczności nauczania o 50%,

 • wzrost zrozumienia tematu o 50-60%,

 • spadek nieporozumień przy przyswajaniu wiedzy o 20-40%,

 • oszczędność czasu 38-70%,

 • wzrost tempa uczenia się o 60%,

 • wzrost zakresu przyswojonej wiedzy o 25-50%.

Wykorzystanie multimediów w edukacji umożliwia indywidualizację procesu kształcenia na następujących poziomach:

 1. programu kształcenia (nauczyciel ma możliwość wyboru tematów wspomaganych komputerowo);

 2. treści kształcenia (nauczyciel ma możliwość dostosowania oprogramowania do własnych potrzeb);

 3. stylu kształcenia (nauczyciel ma możliwość dostosowania oprogramowania do poziomu uczących się oraz do realizowanych celów).

Źródło: 03.04.2004 Pakiety multimedialne jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela - Magorzata Żuk, Dariusz Wróbel

#stoliczek #nauka #multimedia

Ostatnie posty
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
 • Facebook Basic Square
 • YouTube Ikona społeczna
 • Twitter Basic Square