Please reload

Ostatnie posty

Interaktywne technologie w terapii

January 15, 2018

 

Pisaliśmy już o tym w naszych poprzednich artykułach, że multimedia wspierają proces nauczania ale jak wynika z wielu naukowych źródeł są z powodzeniem wykorzystywane w  terapii zaburzeń rozwojowych i szeroko pojętej pedagogice specjalnej. Możliwość wykorzystania multimediów w tym zakresie nie jest przypadkowa i wynika ona z różnorodności bodźców jakie towarzyszą tego typu narzędziom a także z szybkości wdrażania zmian w przebiegu terapii. Przykładem może tutaj być dysleksja rozwojowa gdzie wykorzystując technologię informatyczną i multimedialną, przygotowane są programy komputerowe, które wspierają rozwój i usprawnienie:

• percepcji słuchowej;

• percepcji wzrokowej (również spostrzegawczości);

• koordynacji wzrokowo - ruchowej;

• orientacji przestrzennej;

• pamięci wzrokowej i słuchowej;

• umiejętności wypowiadania się i komunikowania.

 

Są to elementy, które mają niezmierny wpływ między innymi na umiejętność czytania i pisaniam, stosowane dzisiaj oprogramowanie komputerowe i urządzenia wspiera ćwiczenie, rozwój i opanowanie umiejętności, które w procesie tej nauki są niezmiernie ważne, są to umiejętności:

• prawidłowej wymowy, poznawanie nowych słów i pojęć;

• analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;

• uważnego i dokładnego słuchania, koncentrowania uwagi;

• prawidłowego rozwoju motoryki małej;

• techniki, tempa czytania i pisania.

 

Odejście od stosowania wyłącznie tradycyjnych metod nauczania i połączenie ich z nowoczesnymi technologiami interaktywnymi daje dzieciom możliwość wielozmysłowego poznania świata, a pedagodzy zyskują w ten sposób narzędzie do nauczania, które  będzie ten proces uatrakcyjniać i znacząco przyspieszać, między innymi poprzez wielopoziomową interakcję z użytkownikiem.

 

Dobrze dobrane oprogramowanie to nie wszystko, należy także podkreślić że istotny jest także dobór odpowiedniego medium przekazu a w zasadzie interakcji z użytkownikiem. Ponieważ często niepożądane symptomy występują już we wczesnej fazie rozwoju, opanowanie tradycyjnych metod interakcji może być niewykonalne lub będzie przysparzać dużych problemów, ostatecznie zwyczajnie nie potrzeba tyle czasu na naukę obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Tutaj w akcję wkraczają rozwiązania multimedialne i interaktywne takie jak nasze stoliczki, które dają więcej naturalnych moźliwości interakcji od tradycyjnych metod (np. mysz komputerowa) a przede wszystkim - o czym pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich blogów - są dla nas od najmłodszych lat naturalne, tak jak dotyk. Cechą istotną naszych rozwiązań jest w stosunku do komputera czy tabletów dużo lepsza możliwość współpracy terapeuty z dzieckiem ale także pracy w grupie z innymi dziećmi, co wydaje się kluczowym elementem w prawidłowym rozwoju najmłodszych.

 

Źródła:

http://www.dysleksja-rozwojowa.strefa.pl/Multimedia.htm

http://www.educhatka.edu.pl/biblioteka/artykul/id/7

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Ikona społeczna
  • Twitter Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

TOUCHEVER SP. Z O.O. - High Quality Touch Solutions 
ul. 3-go Maja 5/34; 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie 
KRS: 0000694587 NIP: 6292482597 REGON: 36823490000000 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

© 2018 TOUCHEVER sp. z o.o.