Please reload

Ostatnie posty

Zaplanuj dotację na stoliczek!

June 25, 2018

 

 

Jakie są możliwości?

 

Szkoły i przedszkola mają możliwość pozyskania dofinansowania na rozwiązania związane z rehabilitacją i leczeniem dzieci z orzeczeniami lekarskimi, ten model wpisuje się rozwiązanie jakim jest Stoliczek wraz z oprogramowaniem wyspecjalizowanym do wsparcia pracy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi DrOmnibus ( autyzm, ADHD, zespół Aspergera, zespół Downa, nieharmonijny rozwój intelektualny).

 

Co zrobić aby pozyskać dofinansowanie?

 

Aby pozyskać dotację szkoły i przedszkola zgłaszają ilość dzieci z orzeczeniami do jednostki samorządu terytorialnego - na ogół jest to gmina lub powiat, dzieje się to zwykle w kwietniu, tak aby otrzymać subwencję na następny rok szkolny. W niektórych przypadkach kwoty mogą sięgnąć  nawet do 4000 zł miesięcznie na jedno dziecko, dlatego warto skorzystać z tej opcji i walczyć o dofinansowania które przeznaczone na nasze rozwiązania wesprą pracę terapeutów.

Jak przeznaczyć środki na nasze rozwiązanie?

 

Szkoła lub przedszkole  po otrzymaniu dofinansowania decyduje się na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów dodatkowych i wszystkich rzeczy, które wspierają rozwój dzieci z orzeczeniami. Następnie po zakupie, szkoła przedstawia faktury jednostce (np. gminie), aby wykazać, że subwencja została wykorzystania zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

Stoliczek wraz z oprogramowaniem DrOmnibus to rozwiązanie które pozwoli na sprawną pracę specjalistów z dziećmi, zapraszamy do lektury artykułu Interaktywne technologie w terapii
 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Ikona społeczna
  • Twitter Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

TOUCHEVER SP. Z O.O. - High Quality Touch Solutions 
ul. 3-go Maja 5/34; 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie 
KRS: 0000694587 NIP: 6292482597 REGON: 36823490000000 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

© 2018 TOUCHEVER sp. z o.o.