Please reload

Ostatnie posty

Aktywna Tablica 2018/2019

August 28, 2018

 

Co to za program?

 

Aktywna tablica to program rządowy który ma na celu wyposażenie klas w szkołach w rozwiązania multimedialne i interaktywne. Sam program rozpoczął się w 2017r i trwa przez 3 lata.

 

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

 

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

 

W bieżącym roku dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 15 kwietnia 2018 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do końca czerwca 2018 r.

 

Kto może skorzystać?

 

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, może być udzielone organom prowadzącym:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

 2. publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,

 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

 4. szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane „szkołami za granicą”.

Na co można składać wnioski?

 

Można uzyskać dotację na urządzenia multimedialne i interaktywne między innymi:

 • tablice interaktywne,

 • projektory UST,

 • głośniki,

 • interaktywne monitory dotykowe

 • inne urządzenia interaktywne

takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

Co dalej?

 

Jednostki, które już złożyły wnioski i uzyskały dofinansowanie powinny się spieszyć z realizacją ponieważ końcówka roku jest zawsze okresem w którym, może być ciężko o dobre terminy realizacji ewentualnych zamówień.

 

Jednostki które nie zgłosiły się po dofinansowanie w tym roku powinny składać wnioski na trzecią turę, termin do kwietnia 2019.

 

Co oferujemy?

 

w naszej ofercie znajdą Państwo: Stoliczki interaktywne oraz Monitory interaktywne, specjalizujemy się w tych obszarach i zapraszamy kontaktu w tym zakresie:

 

email: info@touchever.com

telefon: +48 510 905 553

 

pozdrawiamy,

 

Zespół TOUCHEVER!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Podążaj za nami
Please reload

Wyszukaj wg tagów
 • Facebook Basic Square
 • YouTube Ikona społeczna
 • Twitter Basic Square
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

TOUCHEVER SP. Z O.O. - High Quality Touch Solutions 
ul. 3-go Maja 5/34; 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie 
KRS: 0000694587 NIP: 6292482597 REGON: 36823490000000 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

© 2018 TOUCHEVER sp. z o.o.